Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stöd till anhöriga och närstående

Du som är anhörig och vårdar eller har stor omsorg om någon i hemmet på hel- eller deltid har möjlighet att få kostnadsfri avlösning.

Anhörigstöd till dig som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning

Anhöriga har möjlighet till åtta timmars kostnadsfri avlösning med biståndsbeslut.

Det anhörigstöd vi erbjuder för dig som stödjer/vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning utgår från ditt behov.
Det kan till exempel innebära individuellt samtal, vägledning och information, anhörigcafé, social samvaro, anhöriggrupper och nätverk.

Anhörig/närstående behöver inte vara släkt. Det kan vara en god vän, granne eller liknande.

Anhörigträffar på Lyckträffen

Välkommen till informationsträffar på Mötesplats Lyckträffen (Sågverkstorget 10) att ställa frågor utefter din situation. Vi bjuder på fika.

Läs mer på Lyckträffens sida

Anhörigstöd till dig som är anhörig till någon med beroende/missbruk

På Enheten för Råd och stöd kan du som är anhörig till någon med missbruk eller beroende få stöd och hjälp. Vi erbjuder både enskilda samtal och anhöriggrupp, för både barn och vuxna.

Anhöriggruppen för vuxna riktar sig till personer som över 18 år och som är anhörig eller känner någon som är i ett missbruk eller har en beroendeproblematik. Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra i liknande situation, få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och få ställa dina frågor.

Vi informerar om vad beroende och medberoende är. I gruppen får du möjlighet att se på ditt liv, din situation och dina beteenden för att kunna nå ett eget välbefinnande som anhörig.

Vi träffas en gång i veckan på måndagar med start den 16 januari 2023, klockan 15.00-17.00.

Kontakta Maria Eriksson telefonnummer 072 23 20 878 eller mail maria.eriksson@knivsta.se eller Karin Noreus telefonnummer 076 55 07 312 eller mail karin.norerus2@knivsta.se.

Anhöriggrupper för barn och unga

Råd och stöd arrangerar anhöriggrupper för barn och ungdomar som lever i familjer där en eller båda föräldrarna dricker för mycket alkohol, använder droger och/eller har psykisk ohälsa.

Det är 10 träffar per termin mellan 90 till 120 minuter. Vi pratar utifrån olika teman varje träff som till exempel känslor, familj & beroende.

Vi tar emot anmälningar för barn och ungdomar i åldrarna 7 till 20 (vi kommer att anpassa grupperna efter ålder). Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika. Träffarna kommer att äga rum efter skoltid.

Vi som håller i träffarna är familjebehandlare och arbetar på Råd & stöd.

Välkommen att anmäla intresse till 018 - 34 70 00 eller barnoungdomsgrupp@knivsta.se

Stöd till anhöriga på nätet

En bra plats – enbraplats.se

Har du en närstående som du ger extra stöd och omsorg? Känner du dig ensam i din livssituation? På webbplatsen enbraplats.se kan du läsa samlad information och nyheter, hitta aktiviteter och kurser, få råd och stöd samt nätverka med andra anhöriga.

Demenslotsen – demenslotsen.se

Webbplatsen demenslotsen.se Länk till annan webbplats. är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver den.

Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 februari 2024